Tomáš Karásek zvolen kandidátem na děkana FSV UK

Kandidát na děkana

Tomáš Karásek zvolen kandidátem na děkana FSV UK

Kandidátem na děkana Fakulty sociálních věd na volební období 2022-2026 byl dnes na zasedání Akademického senátu zvolen Tomáš Karásek, dosavadní proděkan pro rozvoj a vedoucí Katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií. Děkana jmenuje do funkce rektor Univerzity Karlovy na návrh AS FSV UK. Funkční období děkana začíná 1. února 2022.