Tomáš Karásek jmenován děkanem FSV UK

Tomáš Karásek jmenován děkanem

Tomáš Karásek jmenován děkanem FSV UK

Tomáš Karásek byl dnes na zasedání Akademického senátu jmenován děkanem FSV UK. Do funkce ho jmenoval rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Funkční období nového děkana začíná 1. února 2022, zvolen byl na čtyři roky. 

Tomáš Karásek působí na Institutu politologických studií.

Foto: Karolína Fialová