Technologie AI v akademické práci na FSV UK

ai

Technologie AI v akademické práci na FSV UK

Tématem využití AI na vysoké škole jsme se zabývali u online kulatého stolu "Umělá inteligence v akademické práci". Záznam debaty můžete zhlédnout zde.

Pokrok v řešeních využívajících technologii umělé inteligence (AI) vytváří obrovský potenciál pro celospolečenský prospěch a bude mít zásadní dopad i na oblast vzdělávání. Technologie AI může být použita k řešení složitých problémů, zvýšení efektivity výuky a výzkumu a vytváření nových příležitostí pro inovaci. 

Diskuze o možnostech a výzvách využití AI ve výuce probíhají na FSV již nějakou dobu na různých úrovních. Vyplývá z nich jednoznačně, že AI může mít výrazný přínos pro zkvalitnění výuky a další rozvoj akademické práce. Vyvstává ale také potřeba jasně komunikovat zásady a omezení, které z používání technologie AI pro akademickou práci vyplývají. Je třeba důkladně zvážit všechny související otázky a potenciální rizika – legislativní, etická, bezpečnostní a další. 

Jelikož náš záměr (spolu)pracovat s AI je nepochybný, položili jsme proto otázku ohledně vypořádání se s využíváním AI v akademii jednomu z generativních nástrojů AI, aplikaci ChatGPT.

Otázka:

Jak můžou univerzitní studenti využívat AI ve svém studiu tak, aby neporušovali akademickou integritu, ale mohli naplno využívat služeb AI?

Odpověď:

ChatGPT a jiné umělé inteligence mohou být užitečnými nástroji pro studenty vysokých škol, ale je důležité používat je v souladu s akademickou integritou a etickými standardy. Následující jsou některé způsoby, jak studenti mohou využít ChatGPT a podobné nástroje bez porušení akademické integrity:

  1. Používejte ChatGPT k inspiraci a generování nových nápadů, ale nepřepisujte doslovně texty nebo myšlenky, které ChatGPT generuje. Pokud cokoli z ChatGPT použijete ve vaší práci, uveďte zdroj a zdrojové informace.
  2. Používejte ChatGPT k vylepšení svého psaní, ale vždy si ověřte pravdivost a přesnost informací, které používáte. Nespoléhejte se na ChatGPT jako na konečné řešení, ale spíše jako na nástroj, který vám může pomoci s řešením složitých problémů.
  3. Používejte ChatGPT k získání nových perspektiv a nápadů, ale vždy dbejte na to, aby vaše práce byla originální a přinesla něco nového do oboru. Nepoužívejte ChatGPT jako zdroj hotových řešení nebo jako prostředek ke snížení námahy a úsilí, které byste jinak museli vynaložit.
  4. Vždy dbejte na to, aby vaše práce řádně citovala a aby byla uvedena veškerá použitá literatura a zdroje. Pokud používáte ChatGPT jako zdroj informací nebo jako inspiraci, uveďte to v citacích a bibliografii.

Využívání umělé inteligence, jako je ChatGPT, může studentům pomoci rozvíjet své myšlenky a zlepšovat své práce, ale je důležité používat je s uvědoměním si etických a akademických standardů. Vždy dbejte na to, aby vaše práce byla originální, přesná a řádně citovaná a transparentní – ať už používáte ChatGPT nebo jiné zdroje (OpenAI. ChatGPT – odpověď na otázku autora ze dne 1. 3. 2023). 

Tolik názor umělé inteligence k akademickému využívání sebe sama.

Za vedení fakulty dodáváme, že využití nástrojů AI ke zlepšování studijních a pracovních výsledků v souladu s návrhem ChatGPT opravdu může přinést kýžený společenský prospěch. Podmínkou je však, tak jako u všech dalších aspektů odborné akademické práce, respekt k etickým normám a zásadám akademické integrity. Jejich jádrem je povinnost jasně oddělit výsledky vlastní práce od používání jiných zdrojů –⁠ včetně těch založených na umělé inteligenci. Jednoduše řečeno, vydávat text generovaný např. ChatGPT za vlastní práci není přípustné a takové jednání může vést k disciplinárním postihům.

FSV UK bude nadále podporovat veškerou iniciativu pedagogů při zavádění nástrojů AI do výuky a její zapojení do práce se studenty. Stejně tak bude fakulta respektovat, když budou studenti při své akademické práci kreativně a transparentně používat texty, obrazový materiál, kódy nebo video vygenerované nástroji AI, pokud budou dodrženy výše uvedené standardy. 

Rádi bychom zdůraznili, že i když chceme začít používat tuto technologii co nejdříve, je potřeba vyčlenit dostatek času na hledání odpovědí na všechny otázky a potřebná opatření. Budeme úzce spolupracovat s odborníky v oblasti AI a zohledňovat nejnovější poznatky a postupy, aby byla naše práce v této oblasti bezpečná, efektivní a úspěšná.

O našem postupu a výsledcích vás budeme průběžně informovat a těšíme se zároveň na další společnou práci v této oblasti.

FSV UK