Studijní pobyty v Kanadě a USA

Canada USA

Studijní pobyty v Kanadě a USA

Byla otevřena výběrová řízení na studijní pobyty v Kandě a USA. Přihlašovat se můžete na:

  • studijní pobyt na Simon Fraser University v Kanadě v rámci zimního 2024/2025, NOVĚ spolu se stipendiem. Přihlášky je možné podávat do 31.10. 2023
  • studijní pobyt na St. Thomas University v USA a Kucera scholarship. Uchazeč o stipendium musí být české národnosti s trvalým pobytem v Česku. Přihlášky do výběrového řízení se podávají zde.

Veškeré informace k výjezdům v rámci meziuniverzitních dohod jsou k dispozici zde.