Rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK k současné situaci

Rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK k současné situaci COVID-19

Rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK k současné situaci

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN (odkaz zde),  se s účinností od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). 

  • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.
  • S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Vyučující a pedagogové zajistí pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Obracíme se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše. 

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty.  Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

Děkanka FSV UK zároveň s ohledem na výše uvedené ruší veškerou úterní výuku začínající od 17:00 a dále. 

Knihovny FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle provizorní otevírací doby 10:00 - 15:00.

Studijní oddělení a zahraniční oddělení FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle úředních hodin.

O dalším vývoji budeme informovat. Prosíme proto, abyste věnovali pozornost webu fakulty a sociálním sítím. Zároveň vás prosíme o zachování klidného přístupu k této mimořádné situaci.