Rozhodnutí Kolejí a menz k aktuální situaci

Kolej Jednota

Rozhodnutí Kolejí a menz k aktuální situaci

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně:

Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty. Rozhodnuto bylo následovné:

1) Student ubytovaný na kolejích KaM UK může okamžitě vypovědět Smlouvu o ubytování bez penále nejpozději však do 31. 3. 2020. U ubytovaných, kteří se rozhodnou okamžitě Smlouvu o ubytování ukončit, nebude KaM UK garantovat lůžko/ubytování v případě zahájení akademického roku, obnovy školního roku 2019/2020 nebo při rezervacích pro rok 2020/2021. Ukončení Smlouvy o ubytování znamená řádné ukončení ubytování dle platných ubytovacích předpisů.

2) Student ubytovaný na koleji nebo pobývající mimo kolej, může fyzicky opustit ubytovací kapacitu/kolej nejpozději do 31. 3. 2020 s tím, že na pokoji může zanechat své osobní věci. Při opuštění koleje zanechá klíče v ubytovací kanceláři/v případě nemožnosti vrácení klíče z důvodu pobytu mimo místa koleje nebo v zahraničí, bude pokoj zapečetěn. V průběhu tohoto období bude KaM účtovat cca 15% ceny kolejného až do opětovného nastěhování na kolej. V tomto období nemůže student vstupovat do prostor koleje a opuštěné ubytovací kapacity. Vstup do pokoje bude považován za obzvláště závažné porušení etických předpisů a nařízení KaM. V případě porušení tohoto opatření, bude se studentem okamžitě ukončena Smlouva o ubytování. Student bude zařazen na Black List a jeho žádosti o ubytování na kolejích KaM UK bude automaticky zamítnuto.

3) Studenti, kteří zůstávají ubytováni v kolejích UK, hradí plnou cenu tj. standardní cenu ubytování dle platných ubytovacích podmínek.

Celé znění textu ke stažení.