Roční stipendijní pobyt pro doktorandy na University of Alberta

Roční stipendijní pobyt pro doktorandy na University of Alberta

Zúčastněte se výběrového řízení na stipendijní pobyt na University of Alberta s výjezdem od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 (akademický rok 2021 - 2022). Přijatý uchazeč bude rok pobývat v kanadském Edmontonu, Wirthův Institut pro rakouská a středoevropská studia.

Stipendista bude podpořen stipendiem v celkové výši 27,600.00 kanadských dolarů. Částka mu bude vyplácena koncem každého měsíce, přičemž první bude vyplacena v září 2021.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti zabývající se humanitními, společenskovědními či uměleckými obory. Podmínkou je české občanství, student doktorského studia, a to ve fázi, kdy má splněny veškeré povinnosti s výjimkou napsání doktorské práce.

Preferováni budou kandidáti, kteří excelentně ovládají anglický jazyk, a to jak mluvenou, tak psanou formou, a kteří jsou zároveň schopni číst text v jiném středoevropském jazyce – např. v němčině. Slovenský jazyk se v případě českých uchazečů nepočítá jako dodatečný cizí jazyk. Doložitelný záznam výzkumné činnosti (ideálně formou publikací) je rovněž považován za výhodu v rámci výběrového řízení.

University of Alberta vítá rozmanitost a podporuje uchazeče o stipendium bez ohledu na pohlaví či handicap.

Povinné přílohy přihlášky:

  • krátké shrnutí (maximálně 500 slov) výzkumného projektu
  • kompletní CV
  • jména dvou osob, které jsou schopny podat o uchazeči reference

Tyto části přihlášky je třeba doručit formou jednoho pdf dokumentu, který bude pojmenován jménem, příjmením a rodnou zemí uchazeče. Dokument tedy může být pojmenován např. Jan_Novak_Czech.pdf.

Přihlášky je třeba zaslat emailem prof. Josephu F. Patrouchovi, řediteli Institutu, na adresu: rawright@ualberta.ca, a v kopii na MŠMT: katerina.kubatova@msmt.cz.

Termín pro podání přihlášky je 17. května 2021.

Univerzitní výběrová komise představí výběr uchazečů, kteří se budou v květnu 2021 účastnit pohovoru s prof. Patrouchem. Vzhledem k opatřením v důsledku pandemie Covid-19 je možné, že pohovor proběhne online formou. Úspěšní uchazeči budou předem obeznámeni prostřednictvím e-mailu o tom kdy, kde a jakou formou pohovor proběhne. Vzhledem k vyššímu počtu uchazečů neúspěšní uchazeči nebudou vyrozuměni o výsledku jejich účasti ve výběrovém řízení.

Vítězný kandidát bude vybrán v červnu 2021.