Projekt Medici PRO Očkování mezi finalisty Ceny Gratias Tibi

Projekt Medici PRO Očkování mezi finalisty Ceny Gratias Tibi

Cena Gratias Tibi je projekt vzdělávacího programu JSNS organizace Člověk v tísni. Od roku 2014 oceňuje mladé lidi do 30 let, kteří se zapojují do dění kolem nás a nejrůznějšími aktivitami pozitivně ovlivňují společnost. Porota složená z řad zástupců největších neziskových organizací ČR vybrala mezi letošní finalisty v kategorii do 30 let projekt Medici PRO Očkování. 

Projekt Medici PRO Očkování je spoluprací studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se studenty Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK. Projekt se prostřednictvím osvěty laické veřejnosti a podpory kritického myšlení snaží zvýšit povědomí o významu očkování. Jejich aktivity můžete sledovat na Facebooku nebo Instagramu.

Zdůvodnění výběru:

Porota ocenila, že se realizátoři věnují tomuto důležitému tématu dlouhodobě na odborné úrovni. Dokázali tak rychle reagovat na aktuální situaci s očkováním proti koronaviru. Řeší tak problematiku proočkovanosti populace z širšího úhlu pohledu, mají dobrou komunikační strategii a úspěšný mediální plán.  

Vyhlášení vítězů v daných kategoriích proběhne 15. září 2021.

Gratulujeme a držíme palce!