Projekt Infomore.cz vyhrál cenu AMEC Awards

Řešitelé projektu infomore

Projekt Infomore.cz vyhrál cenu AMEC Awards

Web Infomore.cz uspěl na vyhlašování celosvětové soutěže mediálních analytiků AMEC Awards. Vyhrál v kategorii zaměřené na efektivní plánování, výzkum a evaluaci komunikace. Infomore.cz je společným projektem Fakulty sociálních věd UK, Lékařské fakulty MU v Brně a společnosti NEWTON Media. 

Oceněný projekt vedený Václavem Moravcem, pedagogem z IKSŽ FSV UK, se snaží omezit tzv. infodemii, tedy fenomén nadměrného šíření nepřesných, zavádějících či lživých zpráv. Prostřednictvím webu infomore.cz poukazuje na špatnou práci novinářů s daty, neznalost lékařské terminologie anebo používání nevhodných příkladů a srovnání.

Vedle kvantitativních a kvalitativních mediálních analýz je na webu dostupný výkladový slovník pojmů souvisejících s covidem-19, včetně dvou animovaných sérií anebo doporučení novinářům a novinářkám pro kvalitní zpravodajské a publicistické pokrytí pandemie. 

„Když před rokem tento web vznikl jako jeden z hlavních výstupů našeho interdisciplinárního projektu, netušil jsem, jaký zájem o ně projeví odborná veřejnost, včetně prestižního ocenění AMEC Awards 2021. Je to úžasné poděkování nejen pro všechny kolegyně a kolegy v týmu infomore.cz, ale též Technologickou agenturu ČR, že podporuje aplikovaný výzkum v oblasti žurnalistiky a médií,“ říká Václav Moravec.

Tým NEWTON Media do projektu přispívá analýzami klasických a sociálních médií. Sleduje, jaké zprávy o koronaviru se v médiích objevují, detekuje nesrovnalosti či dezinformace a mapuje jejich šíření českým mediálním prostorem. „Pandemie covid-19 představuje pro média a novináře naprosto bezprecedentní úkol, ale také zodpovědnost. Web Infomore.cz se ukázal jako výborný pomocník, který díky práci našich analytiků i dalších odborníků a s využitím nejmodernějších technologií, jako je umělá inteligence, pomáhá tuto výzvu lépe zvládnout,“ říká Petr Herian, zakladatel a majitel NEWTON Media.