Projekt FSV UK uspěl v soutěži TAČR

Projekt FSV UK uspěl v soutěži TAČR

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila výsledky páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – dílčí cíl 5. V rámci výzkumného tématu Dopad umělé inteligence/strojového učení na společnost uspěl projekt, v němž je fakulta hlavním uchazečem:

  • prof. Nikola Hynek, doc. Vít Střítecký, dr. Petr Špelda (IPS) a dr. Václav Moravec (CEMES) - TQ12000040 CZDEMOS4AI: Prospěšný multiagentní AI avatar v malé demokratické společnosti

Vedle FSV je za UK do projektu zapojena Fakulta humanitních studií, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta a 1. lékařská fakulta. Projektu se dále účastní několik externích partnerů – IPSOS s.r.o.; Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.; prg.ai, z. s.; MAMA AI Coolma, s.r.o.; Česká tisková kancelář; Masarykova univerzita; PHYSTER TECHNOLOGY, a.s. Doba řešení projektu je od září 2024 do prosince 2029.

V rámci programu SIGMA mohl být do každého výzkumného tématu za UK podán pouze jeden projekt. Tým prof. Hynka pověřilo vedení UK. 

K úspěchu srdečně gratulujeme!