Prohlášení děkana k invazi na Ukrajinu

ukrajina

Prohlášení děkana k invazi na Ukrajinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako vy všichni jsem šokován útokem na Ukrajinu, který je flagrantním a nevyprovokovaným porušením zásadních norem a principů mezinárodního společenství. Věřím, že Česká republika a další členské státy NATO a Evropské unie poskytnou Ukrajině veškerou dostupnou pomoc a podpoří její odpor proti agresorovi. Jako země, která se stala během 20. století dvakrát obětí zahraniční invaze, bychom měli v této věci pociťovat zvláštní závazek.

Jako děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy současně vyjadřuji podporu ukrajinským studentům a akademikům. Poskytneme okamžitou organizační a finanční podporu těm ukrajinským kolegyním a kolegům, kteří v současnosti působí na FSV UK a budou ji potřebovat.

Vyzývám všechny členy akademické obce, aby se připojili k protestu proti agresi Putinova Ruska a podpořili svobodnou a nezávislou Ukrajinu.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

_________________________________________________________________________________________________

Заява Декана щодо вторгнення в Україну

Шановні колеги та колежанки,

Як і всі ви, я шокований нападом на Україну, який є грубим і умисним порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного співтовариства. Вірю, що Чеська Республіка та інші країни НАТО та Європейського Союзу нададуть Україні всю необхідну допомогу та підтримають її опір агресору. Ми повинні відчувати особливу прихильність к цим подіям, як країна, яка двічі стала жертвою іноземного вторгнення протягом 20-го століття.

Як декан факультету соціальних наук Карлового університету, я також висловлюю свою підтримку українським студентам та науковцям. Ми надамо негайну організаційну та фінансову підтримку тим українським колегам, які зараз працюють на факультеті соціальних наук Карлового Університету і потребуватимуть її.

Я закликаю всіх членів академічної спільноти приєднатися до протесту проти агресії Володимира Путіна та підтримати вільну та незалежну Україну.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Text do ukrajinštiny bez nároku na honorář přeložila Yelyzaveta Storchak, které tímto srdečně děkujeme.