Prohlášení děkana FSV UK Tomáše Karáska k výročí 17. listopadu

Prohlášení děkana FSV UK Tomáše Karáska k výročí 17. listopadu

Přečtěte si vyjádření děkana FSV UK Tomáše Karáska k výročí 17. listopadu 1989.

Milé kolegyně, milí kolegové,

mezinárodní kontext, v němž si letos připomínáme výročí 17. listopadu, je letos ještě o stupeň temnější než v loňském roce. Ruská agrese vůči Ukrajině stále pokračuje a nemáme jistotu, že konflikt na Blízkém východě, který vypukl po brutálním vraždění izraelských civilistů ze strany Hamásu, nebude mít širší regionální dopady. Jako by se postupně vytrácela naděje, že se stav mezinárodní bezpečnosti obrátí k lepšímu.

Stojí proto za připomínku slova člověka, který se stal symbolem sametové revoluce: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Když se vysokoškolští studenti nechali 17. listopadu 1989 zbít na Národní třídě, postupovali přesně v duchu této úvahy Václava Havla: bez jakýchkoliv záruk, že jejich nenásilný protest proti tupému, represivnímu režimu bude úspěšný, s obrovským osobním rizikem, že v případě neúspěchu budou terčem persekuce, ale s nadějí, že změna je možná.

Už 34 let jsme beneficienty důsledků jejich odvahy. Při příležitosti dnešního svátku přeji nám všem, abychom si uchovali naději, že může být lépe. Naději, která i nám dodá odvahu podnikat správné kroky bez záruky, že budou úspěšné. Těm, kteří se v roce 1989 zasloužili o svobodný rozvoj naší země, nedlužíme nic menšího.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.