Profesorka Králíčková zvolena kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy

Profesorka Králíčková zvolena kandidátkou na rektorku Univerzity Karlovy

Akademický senát UK na svém dnešním zasedání zvolil v prvním kole volby profesorku Milenu Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. Délka funkčního období jsou čtyři roky.

Akademickému senátu UK byli navrženi dva kandidáti na funkci rektora: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Volby dne 22. října 2021 se zúčastnilo 69 z 70 členů Akademického senátu Univerzity Karlovy. Michal Stehlík získal v prvním kole 14 platných hlasů a Milena Králíčková 55. 

„Dovolte mi v první řadě pogratulovat panu profesorovi Stehlíkovi za férovou a korektní kampaň. Pevně věřím, že všichni společně budeme pracovat pro blaho Univerzity Karlovy,“ řekla v emotivním projevu nová rektorka, profesorka Milena Králíčková.

„Před sto dvaceti lety začínaly ženy studovat v Čechách na vysokých školách. Dnes je to tak, že ženy tu na některých oborech převažují. Nesmírně si vážím vaší důvěry a věřím, že ji nezklamu. Děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali. Děkuji za podporu a spolupráci. A úplně na závěr děkuji své rodině, svému manželovi a dcerám, bez nich bych tu dnes nestála,“ uzavřela svůj proslov profesorka Králíčková.

Na video z volby se můžete podívat zde.

Více informací k volbám kandidáta na funkci rektora naleznete zde.