Profesor Michal Mejstřík oceněn Medailí Za zásluhy I. stupně in memoriam

Profesor Michal Mejstřík oceněn Medailí Za zásluhy I. stupně in memoriam

U příležitosti státního svátku dne 28. října 2021 byla zveřejněna jména osobností, kterým má být uděleno či propůjčeno státní vyznamenání.

Mezi oceněnými in memoriam je také významný český ekonom, zakladatel a dlouholetý ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK, profesor Michal Mejstřík. Medaili Za zásluhy I. stupně získal za přínos státu v oblasti vědy, výchovy a školství. Státní vyznamenání obdržely i další osobnosti Univerzity Karlovy. 

Vzpomínku na mimořádnou osobnost profesora Mejstříka si můžete připomenout zde. 

Ceremoniál předávání vyznamenání se uskuteční dne 1. ledna 2022. 

Foto: Anna Šolcová