Prodloužení termínu pro podání přihlášek ke studiu na FSV UK

prodloužení termínu podání přihlášek do 30. 4. 2020

Prodloužení termínu pro podání přihlášek ke studiu na FSV UK

Upozorňujeme uchazeče o studium na Fakultě sociálních věd UK, že termín pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů je prodloužen do 30. 4. 2020.

Další informace o změnách v harmonogramu akademického roku 2019/2020 a k průběhu přijímacího řízení budou zveřejněny následně.