Přihláška na UK zdarma do konce roku

Přihláška na UK zdarma

Přihláška na UK zdarma do konce roku

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Tuto přihlášku je nutné podat do 31. prosince 2020.

Více informací o podmínkách nestanovení poplatku a podání žádosti najdete na webu Centra Karolina.