Podejte si přihlášku na stáž ve Vídni v ZS 2021/2022

Stáž

Podejte si přihlášku na stáž ve Vídni v ZS 2021/2022

MZV ČR nabízí našim studentům pozici stážisty Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve Vídni. Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti a prezenční formy studia, přičemž se preferují studenti magisterského studia. Stáž se koná od 6. září do 17. prosince 2021.

Pro zájemce jsou informace k dispozici zde. 

Stáž je neplacená. 

Požadované dokumenty:

  • strukturovaný životopis v AJ (max. 1 normostrana)
  • motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)
  • doporučující dopis akademika FSV UK

Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2021, požadované dokumenty je nutné zaslat e-mailem Marii Stanovské na studyabroad@fsv.cuni.cz.