Podejte si přihlášku na McDonald Conference for Leaders of Character

Podejte si přihlášku na McDonald Conference for Leaders of Character

West Point Military Academy (West Point, NY) pořádá 24. - 27. března 2022 McDonald Conference for Leaders of Character se zaměřením na  "Leading with Character in a Technology Driven World"

Organizátor uhradí vybranému studentovi veškeré náklady, včetně letenky, ubytování, místní dopravy a stravy. Akce je určena primárně studentům 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku magisterského studia. 

Zájemci vyplní E-Application a předloží v jednom vyhotovení:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Informace o studijních výsledcích na FSV UK, Mgr. studenti dodají výsledky i za své Bc. studium, může být v češtině nebo angličtině
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině
  • Doporučující dopis od akademika/garanta z FSV UK v angličtině
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (postačí potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
  • Kopie pasu

Přihlášky odevzdávejte do 17. října 2021 k rukám Marie Stanovské, OZS, kancelář 216, Hollar.

Bližší informace k nabídce a další nabídky naleznete v sekci mobilita. V případě dotazů můžete psát na studyabroad@fsv.cuni.cz nebo volat 222 112 221.