Konference "Bologna Process: Benefits, Challenges, Opportunities"

Konference "Bologna Process: Benefits, Challenges, Opportunities"

Dne 14. března 2023 se na půdě Univerzity Karlovy, ve Vlasteneckém sále Karolina, pod záštitou konsorcia Eastern Partnership University Cluster, uskuteční konference “Bologna Process: Benefits, Challenges, Opportunities”.

Cílem konference je shromáždit a sdílet zkušenosti vztahující se k podpoře kompatibility a zlepšování standardů univerzitního vzdělávání a posilovat studentské a akademické mobility a spolupráci na poli vzdělávání mezi univerzitami z EU a univerzitami ze zemí Východního partnerství. Tématy, jimž bude věnována pozornost, budou mimo jiné význam boloňského procesu pro program Erasmus+, problematika společných studijních programů, a celkově pak otázka divergencí a specifik v rámci konkrétních oborů a v rámci národních kontextů.

Konference se zúčastní významné osobnosti evropských partnerských univerzit, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Evropské komise i diplomatický sbor. Úvodní prezentaci “Supporting the Eastern non-EU countries in the EHEA“ přednese prof. Ann Katherine Isaacs (University of Pisa), která je po mnoho desetiletí klíčovou osobností v rámci procesů modernizace evropského univerzitního systému. V současnosti spolupředsedá Coordination Group on Global Policy Dialogue, a také Bologna Implementation Coordination Group. Druhou prezentaci, věnovanou problematice joint degrees, přednese Yann-Mael Bideau z Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG-EAC).

Konference navazuje na aktivity nově vzniklého konsorcia Eastern Partnership University Cluster, které bylo ustaveno v říjnu roku 2022 rovněž na půdě Univerzity Karlovy a které sdružuje spolupracující univerzity z Evropské unie a zemí Východního partnerství. K jedenácti zakládajícím univerzitním partnerům, jejichž jádro tvoří několik členů univerzitní aliance 4EU+, se 1. února 2023 připojila Sorbonne University. Cílem této iniciativy je systematicky rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Konference proběhne v hybridním formátu. V případě, že máte zájem o prezenční účast, registrujte se ZDE Link ke sledování přímého přenosu nebo následného záznamu naleznete ZDE