Podávání přihlášek do programu POINT Podpory internacionalizace UK

POINT

Podávání přihlášek do programu POINT Podpory internacionalizace UK

Přihlášky do programu POINT je možné podávat elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) od 1. do 30. listopadu 2022.

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. 

V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.

Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Požadované přílohy ve formátu pdf (pro fyzickou i virtuální mobilitu):
1) Motivační dopis (1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)
2) Program akce (pokud možno stručný)

Podrobné pokyny naleznete zde. Informace k programu POINT na webu rektorátu UK najdete na tomto odkazu

V případě potřeby se prosím obracejte na Michaelu Rudinskou na adrese svoz@fsv.cuni.cz nebo na Ivu Satrapovou na adrese iva.satrapova@ruk.cuni.cz.