Otevíráme nový magisterský obor Strategická komunikace

Strategická komunikace FSV UK

Otevíráme nový magisterský obor Strategická komunikace

Od nového akademického roku nastoupí kolem padesátky studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy na nový magisterský obor Strategická komunikace. Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v České republice. Při její tvorbě se pedagogové inspirovali v zahraničí, například na americké Columbia University nebo univerzitě v Lipsku, která je jedničkou ve výuce komunikace v Německu.

 „Kritické myšlení a etické rozhodování bude tvořit klíčovou složku našeho studijního programu. Není to jen jeden z povinných předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů. K tomu je zapotřebí otevřená a svobodná možnost diskuse, kterou na Univerzitě Karlově máme,“ říká garantka studijního oboru Denisa Hejlová.

Čtěte více v tiskové zprávě