Odborný časopis Acta Politologica vyhlašuje Call for Papers

Call for Papers: Acta Politologica, IPS FSV UK

Odborný časopis Acta Politologica vyhlašuje Call for Papers

Při příležitosti 10. výročí časopisu Acta Politogocia, vydávaného Katedrou politologie Institutu politologických studií FSV UK, připomínáme možnost zasílat vaše odborné texty do časopisu, který:

  • je indexován v databázi Scopus
  • může se pochlubit rostoucím CiteScore v databázi Scopus
  • je na seznamu Directory of Open Access Journals – DOAJ
  • díky oficiálnímu statusu „open access“ oslovuje především skrze anglicky psané články široký okruh čtenářů
  • přijímá texty v angličtině, češtině, popř. i slovenštině
  • zajišťuje u anglicky psaných textů přijatých k publikování proof-reading rodilým mluvčím
  • přijímá texty nejen politologů, ale odborníků z ostatních příbuzných sociálněvědních disciplín
  • se může pochlubit kvalitním přitom ale krátkým recenzním řízením
  • dává při využití double blind peer review možnost autorům rukopisů navrhnout recenzenty
  • vychází pravidelně třikrát ročně v lednu, dubnu a říjnu

Call for Papers