Odborný časopis Acta Politologica vyhlašuje Call for Abstracts

Odborný časopis Acta Politologica vyhlašuje Call for Abstracts

Odborný časopis Acta Politologica vyhlašuje Call for Abstracts na téma Political Trust, New Cleavages, and Political Polarization

Jakub Charvát (Metropolitní univerzita Praha) bude v tomto zvláštním vydání působit jako hostující redaktor ACPO. ACPO akceptuje případové studie i komparativní studie nebo více teoreticky zaměřené texty. V případě zájmu o publikování v tomto vydání zašlete prosím na email acpo@fsv.cuni.cz abstrakt zamýšleného článku v rozsahu 250 až 500 slov nejpozději do 15. září 2024. Redakce přijímá texty v angličtině. Pokud bude váš abstrakt přijat, budete vyzváni k odevzdání rukopisu nejpozději do 30. listopadu 2024. Všechny předložené rukopisy pak projdou standardním recenzním řízením. Rukopisy přijaté k publikování budou zkontrolovány zkušeným rodilým mluvčím. Tato služba je pro autory bezplatná. Očekává se, že zvláštní vydání bude publikováno v dubnu 2025.

Více o výzvě naleznete zde nebo na webové stránce časopisu.