A. Němcová Tejkalová a A. Shavit oceněny Vědeckou radou UK

Ocenění pamětní medailí FSV UK

A. Němcová Tejkalová a A. Shavit oceněny Vědeckou radou UK

Vědecká rada UK ve čtvrtek 16. prosince ocenila jedenáct významných osobností Univerzity Karlovy, které přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s Univerzitou Karlovou významně spojen. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima. Mezi oceněnými jsou i děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová a členka kolegia rektora Anna Shavit z IKSŽ FSV UK. 

  • doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Alice Němcová Tejkalová vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd, od roku 2018 zastává post děkanky. Profesně se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study (WJS). Od července 2019 je ve WJS spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu. Specificky se zaměřuje i na tematiku zdravotně handicapovaných sportovců. V letech 2000 až 2017 působila jako interní a externí redaktorka, moderátorka, dramaturgyně, scénáristka, režisérka v redakci sportu České televize. Byla členkou kolegia rektora UK (2014–2018) a v letech 2015–2018 byla ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Po nečekaném úmrtí docenta Filipa Lába se rozhodla znovu nekandidovat na pozici děkanky a vrací se na Katedru žurnalistiky IKSŽ. V souvislosti s jejím oceněním bylo na ceremoniálu přečteno laudatio, které napsala doc. Barbora Osvaldová. Můžete si ho přečíst zde.

Alice Němcová Tejkalová s rektorem Tomášem Zimou

  • Mgr. Anna Shavit, Ph.D. obdržela stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Anna Shavit je absolventkou Masarykovy univerzity. Od října roku 2011 působí jako odborná asistentka na katedře marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Její doménou je především problematika politického marketingu, managmentu, realizování a analýza prezidentských a volebních kampaní. Působila jako redaktorka Lidových novin. Byla stipendistkou Fulbrightova programu na Columbia University, zapojila se jako dobrovolník v prezidentské kampani Hillary Clintonové. Od května 2019 působí jako členka kolegia rektora, kde se kromě oblasti marketingu a public relations věnuje i tematice udržitelného rozvoje. Podílela se na webu nakarlovku.cz, který cílí na uchazeče o studium.

Anna Shavit

Foto: Vladimír Šigut