Nabídka pozice interního doktoranda se specializací na současný Izrael

Herz Center for Israel Studies

Nabídka pozice interního doktoranda se specializací na současný Izrael

Institut politologických studií (IPS) ve spolupráci s Herzlovým centrem izraelských studií nabízí zájemcům v rámci přijímacího řízení do českého programu doktorského studia s nástupem od října 2024 možnost ucházet se o jednu pozici interního doktoranda se specializací na problematiku současného Izraele, a to v jedné z následujících oblastí:

  • domácí politika,
  • vztahy mezi Izraelem a USA; Izraelem a evropskými zeměmi či EU; Izraelem a arabskými zeměmi,
  • izraelsko-palestinský konflikt.

Zájemci musí předložit návrh projektu zpracovaný v AJ, ve kterém představí téma, jemuž by se chtěli ve svém doktorském studiu věnovat včetně teoreticko-metodologického ukotvení výzkumu. Další požadavky: znalost ČJ a AJ, další jazyky (hebrejština) výhodou.

Přijatý uchazeč/ka má možnost získat stipendium nad rámec doktorandského stipendia a bude se moci účastnit výzkumných projektů a výuky předmětů nabízených Herzlovým centrem izraelských studií.