Možnost ubytování na Hlávkově koleji pro studenty UK

Možnost ubytování na Hlávkově koleji pro studenty UK

Možnost ubytování na Hlávkově koleji pro studenty UK

Obdobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji.

Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.

Žádosti zasílejte na sekretariát děkanky do 5. května 2021. Vzor přihlášky najdete v elektronické podobě na adrese https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni