Mezinárodní konference CENTRAL pro doktorské studenty

Mezinárodní konference CENTRAL pro doktorské studenty

Centrum strategických partnerství za podpory programu Erasmus+ organizuje týdenní mezinárodní konferenci na téma "Central Europe: What unites and divides us". Cílem konference je setkání doktorandů a vybraných vedoucích akademických pracovníků z členských univerzit CENTRAL. Program je určen 25 doktorandům z pěti partnerských univerzit a proběhne v termínu 21. - 25. listopadu 2022 v Praze na Univerzitě Karlově.

Přihlášku je třeba poslat nejpozději do 21. 9. 2022 na adresu svoz@fsv.cuni.cz.

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.