Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji na akademický rok 2023/2024

Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji na akademický rok 2023/2024

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" poskytne příští akademický rok 2023/2024 částečnou úhradu kolejného na Hlávkově koleji pro studenty v tíživé finanční situaci, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých výsledků.

Kdo si může podat žádost?

  • Doktorský student, mladý vědecký či akademický pracovník, popř. v odůvodněných případech bakalářský nebo magisterský student.
  • Bakalářský nebo magisterský student musí výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení. Podmínkou pro podání žádosti je studijní průměr do 1,5 a zároveň student nesmí mít žádnou zkoušku hodnocenou neprospěl (známka 4)
  • Dosahuje výborných studijních nebo vědeckých výsledků
  • Nemá byt v Praze a není podnikatel
  • Nachází se v tíživé finanční situaci

Co je potřeba?

  1. Vyplnit formulář (ZDE)
  2. Předat formulář k vyjádření školiteli (popř. vedoucímu pracoviště)
  3. Žádost zaslat vedoucí Studijního oddělení FSV UK, Mgr. Kateřině Vovsové, do 11. dubna 2023

 

Fotografie: webové stránky www.suz.cvut.cz