Mezinárodní konference CEDMO: Europe Tackles Information Chaos

cedmo cover

Mezinárodní konference CEDMO: Europe Tackles Information Chaos

Praha, 22–23. září 2022

Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) je nezávislé nestranické multidisciplinární centrum, jehož cílem je kriticky zkoumat zdroje a příčiny informačních poruch ve střední Evropě. U příležitosti českého předsednictví Evropské unie pořádá CEDMO mezinárodní konferenci o dezinformacích.

Během jedenapůldenní konference se odborníci a zástupci klíčových institucí – včetně zástupců EU a střední a východní Evropy, nevládních organizací, akademiků, think-tanků, novinářů, legislativních a technologických subjektů – budou zabývat širokou škálou témat.

Zdravá demokracie závisí na zapojení občanů a aktivní občanské společnosti, a to nejen během voleb, ale i na každodenní bázi. Angažovaní, informovaní a silní občané jsou nejlepší zárukou odolnosti našich demokracií.

Kompletní program na jdete na webu konference, registrace zdarma zde.

Text: Tereza Ježková