Martin Štoll novým vedoucím Katedry mediálních studií IKSŽ

Martin Štoll novým vedoucím Katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK

Martin Štoll novým vedoucím Katedry mediálních studií IKSŽ

1. dubna 2019 vystřídal ve vedení Katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. režisér, historik a teoretik filmu a televize prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D., který je současně garantem studijních programů Mediální studia a Komunikační studia.