Martin Gregor bude i nadále ředitelem IES

Academics

Martin Gregor bude i nadále ředitelem IES

Výběrové řízení na ředitele Institutu ekonomických studií vyhrál doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D

Komise rozhodla jednomyslně, a tak její rozhodnutí děkanka fakulty potvrdila a jmenuje doc. Gregora ředitelem IES na plné, tedy čtyřleté funkční období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.

Koncepce rozvoje IES FSV UK na období 2019–2022