Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK

Kurzy angličtiny pro zaměstnance UK

Centrum jazykové přípravy pořádá v akademickém roce 2022/2023 jazykové kurzy angličtiny
pro zaměstnance Univerzity Karlovy. 

Zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK mají možnost využít příspěvek z FKSP na kurzovné. Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí – za kalendářní rok 2022 a za kalendářní rok 2023. Pro více informací a přihlašování kontaktujte PhDr. Milenu Dundrovou, Ph.D. na e-mailové adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz.

Konverzační angličtina – úroveň B1/B2

 • pátek 8:00-9:20 hod., budova Hollar, učebna č. 11
 • vyučuje Mgr. Lucie Bartošová
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3500,- Kč/rok

Konverzační angličtina – úroveň B2/C1

 • čtvrtek 9:20-10:50 hod., budova Hollar, učebna č. 115
 • vyučuje Mgr. Marcela Staňková
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3375,- Kč/rok

Academic English – úroveň C1/C2

 • pátek 9:00-10:20 hod., budova Hollar, učebna č. 20
 • vyučuje Dr. Andrew Goodall
 • výuka probíhá v ZS a LS, neprobíhá ve zkouškovém období
 • kurzovné: 4187,-Kč/rok