Kurzy anglického jazyka pro zaměstnance

Kurzy anglického jazyka pro zaměstnance

Centrum jazykové přípravy pořádá v akademickém roce 2021/2022 jazykové kurzy angličtiny pro zaměstnance Univerzity Karlovy:

Konverzační angličtina nižší (úroveň B1) 

 • Úterý dopoledne Hollar (čas bude upřesněn)  
 • vyučuje Mgr. Michaela Gloverová Konečná 
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období 
 • kurzovné: 4695,- Kč/rok 

Konverzační angličtina vyšší (úroveň B2/C1)

 • Čtvrtek 9.20-10.50 Hollar 115
 • vyučuje Mgr. Marcela Staňková
 • výuka probíhá od října do května včetně zkouškového období
 • kurzovné: 3938,- Kč/rok

Academic English (úroveň C1/C2)

 • Pátek 9.00-10.20 Hollar 20
 • vyučuje Dr. Andrew Goodall
 • úroveň C1
 • výuka probíhá v ZS a LS, neprobíhá ve zkouškovém období
 • kurzovné: 4181,-Kč

Kurzovné je možné rozdělit do dvou částí (kurzovné za kalendářní rok 2021 a za rok 2022). Zaměstnanci FSV UK mají možnost využít příspěvek z FKSP na kurzovné. 

V případě uzavření fakulty kvůli COVID19 bude neproběhlá výuka kompenzována (online výuka, vrácení kurzovného nebo jeho poměrné snížení). 

Více informací a přihlašování na e-mailové adrese milena.dundrova@fsv.cuni.cz.