Knihovna Jinonice dočasně ukončuje provoz

Knihovna Jinonice ukončuje dočasně provoz, FSV UK

Knihovna Jinonice dočasně ukončuje provoz

Poslední možnost rezervovat si knihy v Knihovně TGM v Jinonicích je úterý 9. 6. 2020. Deadline pro vyzvednutí rezervovaných knih je do pátku 12. 6. 2020 do 17:00. Poté bude knihovna kvůli stěhování uzavřena a výpůjčky nebudou do odvolání možné.

U všech nových výpůjček platí prodloužená výpůjční lhůta, a to až do 15. září 2020. Dokumenty je možné vrátit i dříve, ale do Knihovny Jinonice pouze do 12. června 2020.

Knihy Fakulty sociálních věd bude následně možné vracet v Knihovně FSV UK na Smetanově nábřeží (Hollar).

Knihy Fakulty humanitních studií nebude po určitou dobu možné vrátit jinak než poštou.

Objednávky z jinonického fondu bohužel nebude během letních měsíců možné vypůjčit ani v knihovně Hollar, ani v Opletalově. 

Knihovna Jinonice bude opět otevřena ve zkráceném provozu v první polovině září, v říjnu by měla otevřít v běžné provozní době. 

Aktuální informace sledujte na webu Knihovny Jinonice a na webu Knihovny FSV UK