Jednoměsíční stipendia pro mladé vědce na Universität Wien

Jednoměsíční stipendia pro mladé vědce na Universität Wien

Partnerská Univerzita Vídeň nabízí i v letošním roce 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky).

Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od září do prosince 2021. Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami.

Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt zde. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty v anglickém jazyce:

  • Application form (ke stažení zde
  • Strukturovaný životopis
  • Seznam publikací
  • Stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu
  • Podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle
  • Doporučující dopis z UK a studijní průměr z předešlého studia
  • Předběžný příslib přijetí od vídeňského pedagoga (acceptance letter of a supervisor)

Podrobnosti naleznou uchazeči v přiloženém dokumentu - Research grants 2021 for young researchers within the partnership-agreement with the University of Vienna.

Přihlášku a podklady zasílejte do 20. 07. 2021 elektronicky na e-mail: exchange@fsv.cuni.cz  nebo interní poštou na adresu Jessicy Grossové (OZS FSV).