Jaroslava Hasmanová Marhánková o stárnutí a LGBT+ seniorech v podcastu De Facto

Jaroslava Hasmanová Marhánková o stárnutí a LGBT+ seniorech v podcastu De Facto

Jaké je to být LGBT seniorem v české společnosti? Proč podporovat aktivní stárnutí? Jaký je rozdíl ve zkušenostech se stárnutím mezi muži a ženami? 

Nejen o tom si v dalším díle podcastu De Facto povídala děkanka Alice N. Tejkalová s Jaroslavou Hasmanovou Marhánkovou, která se věnuje sociologii stárnutí, zdraví a medicíny, ale také genderovým studiím na Katedře sociologie ISS FSV UK.

Já si ráda myslím, že v těch mých různých tématech je spojující linka, což je většinou zájem o tělo a gender. I v těch tématech, která se týkají stárnutí. Já jsem se přes téma stárnutí dostala i k tématu LGBT+ lidí. Především v souvislosti s tím, jak prožívá současná generace seniorů LGBT své stárnutí a jak i ten coming out přichází v různých fázích života. Já jsem se dostala ne přes LGBT téma k LGBT seniorům, ale přes seniory k LGBT seniorům. A jednak spolupracuji s Ministerstvem práce a sociálních věcí, kteří otevírají to téma třeba v kontextu sociálních služeb a jak pracovat s LGBT+ klienty. Ale co mě hodně zajímalo, bylo to, jak různé aspekty naší identity - ať je to genderová identita, když se díváme na stárnutí žen nebo třeba sexuální identita, když se díváme na LGBT+ lidi - ovlivňují zkušenost stárnutí,“ shrnuje svůj vědecký zájem Jaroslava Hasmanová Marhánková.

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts.

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.