Informace k obnovení praktické výuky od 26. dubna 2021

Výuka

Informace k obnovení praktické výuky od 26. dubna 2021

Přestože se usnesení vlády č. 393 týká i výuky na vysokých školách, pro výuku na FSV UK se až na malé výjimky praktické výuky v posledním ročníku na IKSŽ nic nemění

Studenti IKSŽ, kterých se možnost prezenční praktické výuky bude týkat, budou informování vyučujícími daných předmětů. Přítomnost je studentovi umožněna, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil v posledních 7 dnech preventivní RT-PCR test nebo preventivní antigenní test s negativním výsledkem, který doloží při vstupu do budovy. Detaily o výjimkách (primárně prodělané laboratorně potvrzené onemocnění a provedené očkování) najdete na univerzitních stránkách.

Testování výlučně pro studenty, kteří se budou výše uvedené výuky účastnit, bude možné buď po předchozí rezervaci přes portál https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov nebo mimo tento rezervační systém každý čtvrtek ve vnitrobloku na Hollaru od 13:30 do 15:30. Testování pro studenty na Albertově bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9:00. Testovací časy jsou stanoveny na 7:00-17:00 v pracovní dny a na 9:00-16:00 o víkendech.

Studenti ubytovaní na kolejích Univerzity Karlovy jsou také povinni nechat se otestovat jednou za 7 dní. Pro účely těchto testů využívejte testovací místo na Albertově. Navíc bude k dispozici mobilní testovací tým 29. dubna před kolejí Hvězda a 30. dubna před kolejí Otava.