Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro Bc. programy

úspěšná uchazečka

Hranice pro přijetí/postup do druhého kola pro Bc. programy

Hranice pro přijetí ke studiu nebo pro postup do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy byly stanoveny ve Studijním informačním systému. Nově v systému naleznete také své pořadí. Hodnoty budou průběžně doplňovány.

Studijní program: Hranice pro přijetí/postup do druhého kola: Druhé kolo –⁠ hranice pro přijetí Počet přijatých:
Ekonomie a finance   vážený percentil 76 a vyšší není druhé kolo (přijato 121+65)
Komunikační studia se specializací Žurnalistika vážený percentil 54,95 a vyšší    
Komunikační studia se specializací Mediální studia vážený percentil 58,85 a vyšší    
Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a PR  vážený percentil 61,8 a vyšší    
Politologie a mezinárodní vztahy percentil 85 a vyšší není druhé kolo přijato 283 uchazečů
Politologie a veřejná politika percentil 67 a vyšší není druhé kolo přijato 199 uchazečů
Sociologie a sociální politika percentil 65 bodů a vyšší není druhé kolo přijato 167 uchazečů
Sociologie se specializací Sociální antropologie percentil 67 a vyšší není druhé kolo přijato 87 uchazečů
Sociologie se specializací Studia současných společností percentil 75 a vyšší není druhé kolo přijato 145 uchazečů
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-prezenční percentil 70 a vyšší není druhé kolo přijato 305+120 uchazečů
Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia-distanční percentil 44 a vyšší není druhé kolo přijato 51+21 uchazečů
Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny-distanční percentil 40 a vyšší  není druhé kolo přijato 25+7 uchazečů

Hranice pro přijetí již reflektují situaci, kdy se část uchazečů ke studiu nezapíše - hranice pro přijetí se tedy z tohoto důvodu posouvat nebudou. Odvolání se k výsledkům přijímacího řízení je možné až na základě rozhodnutí o nepřijetí. 

Více informací k přijímacímu řízení naleznete zde.

Gratulujeme všem přijatým a přejeme hodně štěstí uchazečům ve druhém kole!