Grammarly pro doktorandy a zaměstnance FSV UK

Grammarly pro doktorandy a zaměstnance FSV UK

Grammarly pro doktorandy a zaměstnance FSV UK

Fakulta sociálních věd zajistila pro své zaměstnance a studenty doktorského studia licenci pro službu Grammarly.com. Jde o on-line službu poskytující pokročilou korekturu anglické gramatiky. Je dostupná on-line, jako doplněk pro prohlížeč, zásuvný modul pro MS Office, e-maily atd.

Informace o službě a vytvoření účtu se dozvíte na této webové stránce