FSV UK hostila 4th Worlds of Journalism Study Convention

 4th Worlds of Journalism Study Convention

FSV UK hostila 4th Worlds of Journalism Study Convention

Fakulta sociálních věd na konci května hostila 4th Worlds of Journalism Study Convention. Konference proběhla ve spolupořadatelství se strategickými partnery Univerzity Karlovy Universität Wien a Ludwig-Maxmilians Universität München.

Na setkání sítě největšího oborového srovnávacího výzkumu na světě zaměřeného na stav žurnalistiky vystoupili vedoucí projektu profesor Thomas Hanitzsch i zpravodajové jednotlivých pracovních skupin připravujících části dotazníku pro třetí sběr dat s počátkem v roce 2020. První sběr dat proběhl v letech 2007 – 2011, druhý pak v období 2012 – 2016.

Českou republiku reprezentuje v projektu tým Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pod vedením děkanky fakulty PhDr. Alice Němcové Tejkalové, Ph.D. a doc. MgA. et Mgr. Filipa Lába, Ph.D., vedoucího Katedry žurnalistiky IKSŽ.

Worlds of Journalism Study je zatím největším oborovým výzkumným projektem sdružujícím vědce a odborníky ze 67 zemí světa k tomu, aby pravidelně vyhodnocovali stav žurnalistiky. Jedná se o komparativní projekt, jehož největším přínosem je možnost srovnání výsledků výzkumů provedených na různých kontinentech podle stejného metodologického manuálu s jednotným dotazníkem.

Více informací o projektu a publikacích z něj najdete na stránkách www.worldsofjournalism.org a jeho české části www.worldsofjournalism.cz