Fakulta sociálních věd má tři nové profesory

Fakulta sociálních věd má tři nové profesory

Velká aula Karolina Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 13. června 2024 stala dějištěm slavnostního předání jmenovacích dekretů novým profesorkám a profesorům. Ty na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol (a tentokrát i vědecké rady Univerzity obrany) jmenoval prezident ČR. A právě z rukou prezidenta republiky Petra Pavla a Mikuláše Beka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, je převzalo celkem sedmdesát pět osobností.

Fakulta sociálních věd má tři nové profesory:

  • prof. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. v oboru Ekonomické teorie
  • prof. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. v oboru Ekonomické teorie
  • prof. Ing. Michal Plaček, Ph.D. v oboru Veřejná a sociální politika

Michal Bauer

Pavel Janský

Michal Placek