Exkluzivní kurz English through Video Production

kurz English through Video Production, CJP FSV UK

Exkluzivní kurz English through Video Production

Centrum jazykové přípravy v nadcházejícím semestru exkluzivně otevírá kurz English through Video Production.

Kurz bude vyučován metodou task-based learning, studenti se s vyučujícími setkají pouze čtyřikrát, jinak budou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Výstupem bude video projekt, kterým by jazykové centrum spolu se studenty chtělo přispět k oslavám 30. výročí založení naší fakulty.

Podrobné informace ke kurzu JLB110 v SIS