Druhé výročí ruského vpádu na Ukrajinu: Jak by ji nyní Česko mělo efektivně podporovat?

Druhé výročí ruského vpádu na Ukrajinu: Jak by ji nyní Česko mělo efektivně podporovat?

Dne 24. února 2024 uplynou dva roky od chvíle, kdy ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny. U této příležitosti předkládají akademici z Expertní skupiny pro Ukrajinu, která vznikla na Fakultě sociálních věd UK, svůj pohled na to, co by Česká republika měla dělat v následujících měsících, aby efektivně Ukrajině pomohla a podpořila její odpor proti ruské agresi.

Odborníci z FSV UK se shodují především na nutnosti zintenzivnit komunikaci na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Mnozí z nich se domnívají, že Česko by se nadále mělo snažit držet válku na Ukrajině jako hlavní agendu evropské politiky.

Někteří z akademiků také považují za důležitou výzvu aktivní působení ve státech, které nevnímají ruskou agresi jako klíčovou zahraničněpolitickou otázku a jsou spíše nakloněné věřit ruským narativům.

Na vnitrostátní rovině je poté podle několika z nich rovněž důležité upozorňovat na fakt, že v případě zhoršení situace na Ukrajině přijde nová a ještě mohutnější uprchlická vlna. V této souvislosti by pak Česko mělo přidat na podpoře ukrajinských migrantů.

Celý článek s podrobnějšími vyjádřeními akademiků si přečtěte na webové stránce, která je věnována vědě a výzkumu na FSV UK.