Český den proti rakovině na FSV UK

knihovna

Český den proti rakovině na FSV UK

Knihovny FSV UK se letos zúčastní Českého dne proti rakovině. Prodej kytiček v budovách na Hollaru, v Jinonicích a v Opletalově proběhne ve dnech 12. a 13. května.

Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč. Aktivity Ligy proti rakovině lze podpořit i formou dárcovské SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.

Výtěžek sbírky slouží k snížení úmrtnosti na rakovinu v České republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových programů Ligy proti rakovině:

  • nádorová prevence
  • zlepšování kvality života onkologicky nemocných
  • podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť