Česko a Ukrajina: od podpory ke strategii

plakát akce

Česko a Ukrajina: od podpory ke strategii

Před necelým rokem zahájilo Rusko nevyprovokovaný frontální útok proti Ukrajině. Vedle praktické pomoci ukrajinským akademikům a studentům reagovala FSV UK na tuto agresi vytvořením Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU). Ta od května 2022 nabízí interdisciplinární reflexi a návrhy politik v různých oblastech ovlivněných válkou.

U příležitosti blížícího se smutného výročí ruské agrese pořádá Fakulta sociálních věd konferenci, na níž budou o tématu diskutovat akademici působící v ESU s externími odborníky. 

Konference proběhne 21. 2. 2023 v Modré posluchárně (Celetná 20, Praha 1).

Program:

14:00 Úvodní slovo rektorky Univerzity Karlovy Mileny Králíčkové
14:10 Vystoupení ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského
14:30 Představení Expertní skupiny pro Ukrajinu děkanem Fakulty sociálních věd UK Tomášem Karáskem

14:40 Panel I - Ukrajina jako téma české zahraniční politiky

  • Jitka Látal Znamenáčková, velvyslankyně ČR, Politický a bezpečnostní výbor EU
  • Jan Marian, zvláštní zmocněnec pro otázky Východního partnerství, MZV ČR
  • Michal Parízek, Institut politologických studií FSV UK
  • Ivo Šlosarčík, Institut mezinárodních studií FSV UK
  • moderuje: Tomáš Weiss, Institut mezinárodních studií FSV UK

15:50 Coffee break

16:10 Panel II - Ukrajinci v Česku: mezi humanitární pomocí a regulací pracovního trhu

  • Tereza Freidingerová, Institut sociologických studií FSV UK a Člověk v tísni
  • Ondřej Klípa, Institut mezinárodních studií FSV UK
  • Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty
  • Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky
  • moderuje: Marie Jelínková, Institut sociologických studií FSV UK

17:20 Zakončení konference

Z důvodu omezené kapacity je nutno se na konferenci předem registrovat zde.

Novináře prosíme o akreditaci na e-mailu klara.hylakova@fsv.cuni.cz