Bloomsbury vydalo prof. Štollovi knihu o historii Čs. televize

Bloomsbury vydalo prof. Štollovi knihu o historii Československé televize

Bloomsbury vydalo prof. Štollovi knihu o historii Čs. televize

Prestižní nakladatelství Bloomsbury Publishing vydalo monografii Television and Totalitarianism in Czechoslovakia, jejímž autorem je prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. 

Podtitul knihy From the First Democratic Republic to the Fall of Communism napovídá, že kniha zpracovává nejen prehistorii televizního vysílání u nás mezi dvěma světovými válkami, ale také celou dobu existence Československé televize až do roku 1989, resp. do rozpadu Československa. Jde o původní historickou studii, která dosud v tomto rozsahu v anglickém jazyce nevznikla.

Pro mě je to desetiletý projekt, nebo spíš životní projekt,“ říká prof. Martin Štoll. „V roce 2011 jsem vydal v nakladatelství Havran publikaci o prehistorii vysílání (1. 5. 1953 – Zrození televizního národa), u které jsem měl pocit, že by mohla zajímat i kolegy zvenku. Po třech letech jsem nalezl amerického nakladatele, který mě motivoval k tomu dějiny ČST dopsat až do konce její existence, do roku 1992. Uvědomoval jsem si, že dělám něco, co má smysl, protože už byly v mezinárodním měřítku zpracovány východoněmecké televize, polské televize a maďarské televize, ale ta československá byla vždy opomíjena. Vidina, že by text mohl mít dosah i mimo republiku a zároveň být první souhrnnou publikací o dějinách ČST v anglickém jazyce, byla pro mě silná motivace.“

Monografie je cenným příspěvkem jak ke studiu historie médií, tak pomůckou pro studenty Fakulty sociálních věd z oborů Mediální studia, Žurnalistika, Politologie a Mezinárodní vztahy.

Tisková zpráva

Prof. Martin Štoll: Television and Totalitarianism