Aktuální opatření UK a FSV UK k současné situaci / 16. 3.

Aktuální opatření UK a FSV UK k současné situaci 16. 3. 2020

Aktuální opatření UK a FSV UK k současné situaci / 16. 3.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, vedení UK sděluje:

Výuka a přítomnost na pracovišti 

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od pondělí 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do úterý 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) se zakazují jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým. 

Na FSV UK platí zákaz vstupu studentům do budov FSV UK do úterý 24. 3. 2020, resp. do odvolání. Zákaz se nevztahuje na studenty doktorského studia, kteří jsou na FSV UK zároveň zaměstnáni. Pracovníci FSV UK jsou dostupní na e-mailech a telefonech – úřední hodiny jednotlivých oddělení budou postupně zveřejněny. Za bezproblémové bezkontaktní konzultování a výuku zodpovídají ředitelé jednotlivých institutů.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí ze sdělení rektora ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje 

Provoz kolejí zůstává zachován

Znovu apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomujeme si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věříme, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od úterý 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

  • Albertov
  • Sport
  • HTF
  • Jinonice
  • Hvězda
  • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského. O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu 18. března bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do pondělí 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funkční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách ldapuser.cuni.cz/ . V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením cuni.cz/UK-5361.html .

Rektorát UK

Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory bude vyvěšen v úterý 17. března na webových stránkách UK.