Aktuální informace o možnostech cest přes hranice ČR do ukončení nouzového stavu

Studenti - cestování

Aktuální informace o možnostech cest přes hranice ČR do ukončení nouzového stavu

V souvislosti s dalším uvolňováním plošného zákazu volného pohybu na území ČR se mohou do České republiky vracet i studenti na vysoké škole. Vyplývá to z upravených podmínek pro vstup osob na území ČR, které schválila vláda dne 30. dubna 2020, a které vešly v platnost 1. května 2020. 

Studenti, kteří jsou občany EU nebo cizinci třetích zemí s trvalým či přechodným pobytem v ČR a kteří před vyhlášením mimořádného stavu v zemi kvůli studiu již pobývali, se po vstupu do ČR musejí nahlásit krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a dodržet povinnou čtrnáctidenní karanténu. Do 72 hodin od vstupu do země mohou absolvovat PCR test, nicméně je potřeba informovat krajskou hygienickou stanici. Další možností je prokázat se už při vstupu do země negativním PCR testem, na základě kterého absolvovat povinnou karanténu nemusejí. Jejich pohyb ale musí zůstat po dobu 14 dnů omezen na cesty do místa studia, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště nebo pohřbů.

Studenti, kteří jsou občané EU a kteří do ČR za účelem studia cestují poprvé, mají stejně jako občané ČR vracející se do vlasti povinnost oznámit datum a způsob vstupu vyplněním online dotazníku na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Stejně jako v prvním případě musejí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem a zachovat omezený pohyb po dobu dvou týdnů nebo dodržet povinnou nařízenou 14denní karanténu. V případě, že při vstupu do země nepředložili potvrzení o absolvování PCR testu, nesmějí po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště využívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Podle výjimek stanovených vládou ČR lze také umožnit vstup do ČR studentům za účelem zkoušky na střední a vysoké škole do 24 hodin, přičemž nemusejí dokládat absolvování PCR testu ani dodržet povinnou karanténu. Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit např. EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.

Přesné znění výjimek pro žáky a studenty je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

S ohledem na dynamicky se měnící situaci doporučujeme aktivně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, sekci COVID-19.

S ukončením nouzového stavu, který pravděpodobně nastane 17. května 2020, přestane platit usnesení vlády legalizující pobyt všech cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršelo oprávnění pobytu. Ti, kterých se to týká, budou mít 60 dnů na to, aby vycestovali mimo Českou republiku. Podrobnější informace jsou na webu MVČR

Cestování přes hranice ČR zůstává po dobu nouzového stavu stále omezeno, s uvolněním plošného zákazu pohybu ale mohou osoby žijící na území ČR cestovat za hranice země, aniž by byla potřeba dokládat účel jejich cesty. Detailní informace jsou opět k dispozici na stránkách ministerstva vnitra.