Aktualizovaný harmonogram akad. roku 2019/2020

harmonogram 2020/2021 FSV UK

Aktualizovaný harmonogram akad. roku 2019/2020

Věnujte prosím pozornost aktualizovanému harmonogramu akademického roku 2019/2020. Změny vydané v opatření děkanky č. 6/2020 jsou pro snazší orientaci vyznačeny červeným textem.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 

Aktuální harmonogram akad. roku najdete vždy v sekci: 

fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku