Akademičky z FSV UK získaly Cenu Arnošta z Pardubic

Akademičky z FSV UK získaly Cenu Arnošta z Pardubic

Akademičky z FSV UK získaly Cenu Arnošta z Pardubic

Srdečně gratulujeme prof. Blance Říchové (Institut politologických studií FSV UK) a doc. Antonii Doležalové (Institut ekonomických studií FSV UK) k obdržení prestižního ocenění za vynikající pedagogickou činnost. Cenu Arnošta z Pardubic si akademičky převzaly z rukou rektora Univerzity Karlovy v neděli 17. listopadu 2019.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. 

Tisková zpráva

prof. Blanka Říchová

doc. Antonie Doležalová